Disclaimer

Sofie Albrecht verleent u hierbij toegang tot sofiealbrecht.com (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door sofiealbrecht.com en derden zijn aangeleverd. Sofiealbrecht.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat te moeten vermelden.

Beperkte aansprakelijkheid

De teksten en foto’s op deze website geven geen garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sofiealbrecht.com

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten en foto’s behoren tot Sofiealbrecht.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sofiealbrecht.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.