Twilly d’Hermès, een origineel parfum met tuberoos in de hoofdrol

***See below for English***

Vorig jaar was het al rozen wat de klok sloeg. Dit najaar scoren de witte bloemen en in het bijzonder de tuberoos hoog. Nochtans niet zo evident, want dit witte bloemetje is behoorlijk intens. Het behoort tot de meest sensuele bloemen en heeft iets bedwelmend. Ruik maar eens aan Giorgio Beverly Hills en Dior Poison, twee iconen van de jaren 80. Een van de opvallendste nieuwigheden dit najaar is Twilly d’Hermès. Tuberoos wordt in de meeste parfums als accent in een boeket gebruikt, maar bij Hermès ruik je hem in volle glorie.

Twilly d’Hermès, een geur met Lolita gehalte

Wat Twilly d’Hermès modern maakt -en anders dan zijn eighties collega’s- is dat het een volle, maar geen zware geur is. Hoewel de communicatie duidelijk op jonge meisjes mikt, vind ik dit niet overdreven jeugdig. Wanneer je het blind ruikt heeft het een bepaalde zachtheid en naturel die leeftijdloos is. Christine Nagel -de huisparfumeur bij Hermès– wilde weg van het geijkte ‘jonge meisjesgeuren’ pad dat systematisch naar snoeperige toestanden of fruitige bloemengeuren (geeuw) leidt. Ze koos voor tuberoos -doorgaans geassocieerd met femme fatale geuren- omwille van diens ‘vleselijke’ kant. Een vreselijk woord in het Nederlands, maar het vertaalt wel de sensualiteit die jonge meisjes hebben in de fase tussen kind en vrouw. Een bloem met enig Lolita gehalte, quoi.

Hoe ruikt Twilly d’Hermès?

De eerste indruk wordt bepaald door gember. Niet zomaar een frisse toets, maar een stevige dosis. Alsof je verse gember in je thee raspt: fris, maar vooral pikant en een tikje zeepachtig. Vooral op papier. Probeer hem zeker op de huid, waar het zeperige het crèmeachtige van de bloem accentueert, wat een vage herinnering aan Cacharel’s Anaïs Anaïs oproept. Deze verrassende opening geeft vooral ook karakter aan het parfum. In het hart versmelt alles tot een zachte bloemigheid, waar het crèmeachtige iets zonnig krijgt, een knipoog naar de betere zonnecrèmegeuren. Dat wordt versterkt door sandelhout in de basis en geeft een aangename huidgeur die natuurlijk ruikt.

Niet alleen voor jonge meisjes

Eerlijk? Het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik draag niet gemakkelijk bloemenparfums en al helemaal niet de sensuelere soorten, zoals tuberoos. Toch intrigeerde Twilly d’Hermès me: je herkent meteen de kwaliteit en het originele karakter. Gaandeweg leerde ik ook de geur appreciëren en bleef ik hem ook dragen na het testen. En dat is weinig bloemengeuren gegeven. Goede punten voor Hermès dat ze eens iets anders proberen om jongeren aan te trekken, maar de charme van Twilly d’Hermès heeft een veel groter bereik, vind ik. Het zou jammer zijn als je hem links zou laten liggen wegens ’te jong’, want dat is hij niet. Zelfs (ruimdenkende) mannen kunnen dit dragen, volgens mij. Maar ik ben dan ook een koele minnaar van marketingpraatjes en doelgroepen. Niemand ziet immers het merk, de flacon of de reclame wanneer je parfum draagt. Wat telt is dat je lekker ruikt.

Info

Twilly d’Hermès eau de parfum 30 ml: 65 euro, 95 ml: 95 euro. Te koop in de parfumerie en via www.hermes.com

Disclaimer: Ik kreeg dit parfum als persexemplaar, maar dat beïnvloedt op geen enkele manier deze review. Mijn mening is persoonlijk, dus altijd nieuwsgierig wat jij ervan vindt!

Lees ook:

Rouge Hermès, de mooiste make-up

Hermès Twilly Eau Poivrée

Hermès Un Jardin Sur La Lagune review

Hermessence Agar Ebène, Cèdre Sambac & Myrrhe Eglantine

Hermès H24 review

Hermès Eau de Citron Noir review

Twilly d’Hermes

a tuberose perfume with a creamy twist

Tuberose is not your average flower. It has a heady, intoxicating aroma with an allegedly erotic power. In the Renaissance respectable young ladies were forbidden to walk in gardens with tuberoses. It is not demure and has a loud personality. Just smell Giorgio Beverly Hills and Dior Poison, two icons of the eighties that feature the diva of all flowers. Nowadays tuberose makes a comeback. One of the most striking examples is Twilly d’Hermès. Tuberose is often used in most perfumes as an accent, but it takes the lead in Twilly.

Twilly d’Hermès, a fragrance for modern Lolita’s

What makes Twilly d’Hermès modern -unlike its colleagues from the eighties- is that it’s a full, but not heavy fragrance. Although the communication is clearly aimed at young girls, I don’t find this excessively youthful. When you smell it blind, it has a certain softness and naturalness that is ageless. Christine Nagel – the house perfumer at Hermès– wanted to avoid the standard ‘young girl scents’ path that systematically leads to candy or fruity floral scents. She chose tuberose – usually associated with femme fatale scents – because of its ‘carnal’ side. A perfect choice to translate the sensuality young girls have when they’re growing into a woman.

What you smell

First impression? A good dose of ginger! As if you’re grating fresh ginger in your tea: fresh, but above all spicy and a little soapy. Especially on paper. Be sure to try it on the skin, where the creaminess of the flower stands out. It vaguely reminds me of Cacharel’s Anaïs Anaïs. Above all, this surprising opening gives character to the perfume. In the heart, everything merges into a soft, creamy floral bouquet. The creaminess is enhanced by sandalwood in the base, which results in a pleasant skin scent that smells natural.

Original & charming

Honestly? It wasn’t love at first sight. I’m not very floral minded, in particular the more sensual ones, like tuberose. Yet Twilly d’Hermès intrigued me. Because of its originality and quality. Gradually I learned to appreciate the fragrance and continued wearing it after testing.

Bonus points for Hermès to try something different in their attempt to attract young people. But the charm of Twilly d’Hermès has a much wider reach, I think. Not only the daughter, but also the mother should give Twilly a go. And why not (open-minded) men? I’m a cool lover of marketing talk and target groups. After all, nobody sees the brand, nor the bottle or the advertising when you wear perfume. What counts is that you smell good. And you will.

You might like to read these posts as well:

The Covid-19 effect on beauty

A plea for a perfume etiquette

About the signature style of Jean-Claude Ellena

Dit artikel delen op
Sofie Albrecht
Sofie Albrecht